BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Siegler Mihály (Nagyszeben, ? – Szelindek, 1585. ápr. 9.) ev. lelkész. Nagyszebenben tanult. Befejezvén iskoláit, külföldre ment s 1555. márc. 5-én a wittenbergi egyetemen lépett a hallgatók sorába. Visszajőve, 1557-ben →rektor lett Brassóban, 1559-ben Nagyszebenben, 1562-ben pedig jegyző ugyanott. 1573-ban lelkészi hivatalt vállalt Nagycsürben, majd Szelindeken. – Művei: Brevia praecepta de moribus puerorum recte formandis… (Versben). (Brassó, 1556.) (Függelékül „Anna éneke” szintén latin versben.) Chronologia rerum hungaricum Transilvanicarum et vicinarum regionum (→Bél Mátyás adta ki 1735-ben „Adparatus…”-a I. kötetében).