BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Siklósi István (?, ? – Ófehértó, 1795.) ref. lelkész, Sárospatakon végezte iskoláit. Előbb Kántorjánosiban, 1771-től Nyirmadán, 1778-tól Őrben, 1779-től ismeretlen helyen, 1782-től Apagyon, 1792-től Ófehértón viselt lelkészi hivatalt. – Művei: Emlékeztető versek, melyek a sz. írásban levő nevezetesebb históriákat és a sz. írás könyveinek summáit magokba foglalják. (Pozsony és Komárom, 1791.) Keresztyénség ábrázatja, azaz: Oly száz és egynehány magyar versek, melyek rövid summában azt adják elől, micsodás állapotban volt az újtestamentomi anyaszentegyház eleitől fogva minden századik esztendőben… (Lipcse, 1791.)