BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Siderius János (Szikszó, ? – ?Szepsi, 1608. aug. 31.) ref. lelkész. Honi tanulmányainak befejeztével külföldre is ellátogatott s 1583. máj. 15-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, hol →seniora is volt a magyar →coetusnak. 1584 nyarán visszatérvén hazájába, először kassai magyar →prédikátor s már 1585 tavaszára tarcali lelkész volt. Itt 1598 elejétől az →abaúji egyházmegye →esperesi tisztét is vitte, mégpedig 1599-től Szepsiben lelkészkedve. Körülbelül 1604-ben megvált az esperesi hivataltól. – Nagy hírnevet szerzett népiskolák számára készített „Catechismus”-ával, melynek első ismert kiadása 1597-ben jelent meg s már a következő században mintegy húsz kiadást ért, de még 1763-ban is napvilágot látott, mindig több ezerre menő példányszámmal. Még román nyelven is kiadták. – Írt még gyászverset a leánya halálára (1586.), üdvözlő verset Mágócsy Andráshoz (1584.) meg →Tolnai Fabricius Tamáshoz (1594.) és „Dedicatio”-t a →Gönczi István „Panharmoniá”-ja (1599.) elébe, úgyszintén egy temetési éneket.