BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Téglási B. János (?, 1699. – ?, ?) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, hol 1725-ben →köztanító volt. Külföldön is járt, hol 1726 tavaszától 1727 nyaráig a berni egyetemen hallgatott. Onnan hazajőve, a →tiszáninneni kerületben bizonytalan helyen működött, míg 1735-ben vagy 1736-ban Losoncra került, hol 1742-ben →esperessé választotta a →drégelypalánki egyházmegye. 1752-ben lemondott ez állásáról s a →borsod-gömör-kishonti egyházmegyébe ment valahova lelkésznek. Többet nem tudunk róla. – Művei: Az isten beszédében… megnyugvó… (Gyászbeszéd özv. Ráday Pálné Kajali Klára felett 1741. jan.). (Kolozsvár, 1747.) Az isteni bölcs gondviselésnek számtartó könyve (Gyászbeszéd ugyanaz felett 1741. febr.). (Uo. 1747.)