BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Técsi S. János (?, ? – ?Görgényszentimre, 1696.) ref. esperes. 1653-ban Alsóbereckiben, 1655-től Gálszécsen lelkészkedett, ahonnan a →gyásztized kezdetén elűzetvén, Erdélybe vonult s ott 1682-től magyarrégens, 1687-től görgényszentimrei pap, 1686-tól pedig egyszersmind a →görgényi egyházmegyének →esperese volt. – Műve: Prédikáció →Bocskai István, Zemplén vármegye bújdosó főispánja temetésén 1673. (A „Szomorú halotti pompa” c. gyűjteményben). (Kolozsvár, 1674.) (Ugyanebben a füzetben a →Görgei Pál beszédét is ő rendezte sajtó alá az eredeti kéziratból.)