BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Técsi Joó Miklós (?, ? ?, ?) ref. lelkészjelölt, Nagyváradon tanult, ahonnan külföldre menvén, előbb Utrechtben, 1658. aug. 12-től Franekerben, aug. 27-től pedig Groningenben volt egyetemi hallgató. Valószínűleg még 1662-ben is külföldön időzött, éspedig Angliában. Egyebet nem tudunk róla. – Művei: De libertate humanae voluntatis. (Utrecht, 1658.) Lilium humilitatis, azaz:… isten anyaszentegyházának… keserves siralma. (Franeker, 1659.) (Még öt kiadása van, az utolsó 1703-ból.) Üdvözlő verseket írt →Debreceni Szűcs Jánoshoz (1658.), Mártonfalvi Györgyhöz (1658., görögül és latinul), →Keresztúri Bálinthoz (1658.), →Tolnai F. Istvánhoz (1659.), →Debreceni Gele Jánoshoz (1659., kétszer is). Csedregi P. Péterhez (1659.) és →Jászberényi P. Pálhoz (1662.).