BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tejfalvi Csiba Márton (Tejfalu, 1600 előtt – ? ?) ref. lelkész. Tejfalu vidékén kezdett tanulni, majd Debrecenben folytatta, hol 1615 májusában lépett a felsőbb tanulók sorába. Innen külföldre menvén, 1622. máj. 8-án a wittenbergi, még ez év őszén az oderafrankfurti, 1623. aug. 27-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazatérvén, előbb →rektor volt Nagybányán, de már 1625 nyarán Túrterebesen lelkészkedett, 1632-től pedig Beregszászon, hol 1636-ban még ott volt. Terjedelmes műve: Romano-categorus, azaz: Az apostoli vallással ellenkező minapi római katholikusok tudományának mutató lajstroma. (Debrecen, 1637.)