BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Porcsalmi András (Porcsalma, 1617. – Kolozsvár, 1681. máj. 19.) ref. esperes. Eleinte Csengerben, majd Szatmáron, 1637 nyarától Gyulafehérvárt tanult, ahonnan l640-ben →rektornak ment Hátszegre. Innen visszatért a kollégiumba, de nem sokkal azután, még 1642-ben →lector lett Kolozsvárt. Ez állásából 1662-ben igazgatóvá lépett elő, s ideiglenesen, 1665-ig teológiát is tanított. 1667-ben kolozsvári lelkésszé, 1673-ban egyszersmind →kolozskalotai →esperessé választatott. 1680-ban lelkészi állásáról nyugalomba ment. – Művei: Ministerialis prudentia… (Magyar gyászbeszéd →Kovásznai Péter felett). (Kolozsvár, 1674.) Templomi prédikáció Bocskay István főispán felett („Szomorú halotti pompa” c. könyvben). (Uo. 1674.) Üdvözlő verset írt →Komáromi Csipkés Györgyhöz (1671.), →Szathmárnémethi Mihályhoz (1675., 1677., 1679.) és →Zilahi Jánoshoz (1672.), gyászverset az →Apáczai Cseri János (1660.) és Kovásznai Péter (1673.) halálára.