BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sárospataki Lapok, egyháztársadalmi hetilap, melyet 1882 elején indított meg a Sárospataki Irodalmi Kör s 1905 májusában szüntetett meg, mivel a tőle követelt felfogással több tekintetben szembe került a kollégiumi iskolapolitikája. Felelős szerkesztői voltak: →Mitrovics Gyula (1882–1886.), →Radácsi György (1887–1896.), →Tüdős István (1897–1904.), →Rohoska József (1905.), időnként mások is vive mellettük főmunkatársi vagy társszerkesztői tisztet.