BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bátai P. György (Zilah, 1662. – Kolozsvár, 1698. szept. 11.) ref. lelkész, az előbbinek fia. Tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol 1684-ben →senior lett. Külföldre menvén, 1685. okt. 24-én a franekeri, 1687. júl. 30-án a leideni egyetemre iratkozott be, de csakhamar visszament az előbbi egyetemre. 1689. nov. 13-án az oderafrankfurti egyetemnek lett hallgatója, melyről a következő évben hazatérve, 1691-ben lelkésznek választatott Kolozsvárra. – Művei: De agno paschali vero Christi typo. (Franeker, 1689.) Gyászbeszéd Kendeffi János felett („Utolsó tisztesség” c. füzetben). (Kolozsvár, 1697.) Respondeált a „De principibus ecclesiae veteris testamenti” (1686.), meg a theologia naturalis és principiumai felől (1688.) tartott vitákon. Üdvözlő verset írt Felfalusi Józsefhez (1689.) és gyászverset a Pataki István halálára (1693.)