BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dóczi Imre (Vily, 1849. szept. 30. – Debrecen, 1930. nov. 11.) ref. egyházkerületi középiskolai felügyelő. Tanult Sárospatakon, 1869-ben végezve a gimnáziumot, 1873-ban a teológiát. Egyévi katonáskodás után két évig nevelőséggel foglalkozott. 1876-ban nagykőrösi, 1887-ben debreceni gimn. tanár lett. 1898-ban a →tiszántúli egyházkerületbe középiskolai felügyelővé választatott. 1910-től egyházkerületi tanácsbíróságot is viselt s pár évtizedig rendes tagja volt a →konventnek, valamint póttagja a →budapesti I. és rendes tagja a →budapesti II. és III. zsinatnak. Az →Országos Ref. Tanáregyesületnek kezdettől fogva elnöke. a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 1917-től választmányi tagja, a debreceni egyetemnek 1917-től teol. díszdoktora volt. – Egyházi érdekű művei: Rézmetsző diákok (Debreceni gimn. értesítő, 1895.). Az újkori gimnázium (Uo.). Nevelésügyi feladatok a ref. egyházban. (Debrecen, 1916.) Emlékkönyv Dóczi Imre tanügyi közszolgálatának negyvenesztendős jubileumára. (Uo. 1917.)

Irodalom: S. Szabó József róla tartott emlékbeszéde (1931.).