BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dobsinai egyezség, a →tiszai ev. egyházkerületben 1743. jan. 11-én Dobsinán jött létre nehéz küzdelmek után. Ennek értelmében most már önként csatlakoztak ehhez a kerülethez a gömörvidékiek is, sőt az ő 1741-ben külön választott püspökük lett az egész kerületnek püspöke, meghatároztatván, hogy a püspök ezentúl felváltva fog választatni egyfelől a szlovák vagy magyar, másfelől a német egyházakban szolgáló lelkészek közül. Az egyezséget (coalitio) azután is többször megerősíté a kerület, 1782. jan. 18-án pedig megtoldotta az eperjesi egyezséggel, mely az 1772-ben visszacsatolt szepesi tizenhárom várost a német egyházakhoz csatolta a püspökválasztás szempontjából. Az 1863. júl. 22-én tartott közgyűlés hatályon kívül helyezte az egészet, kimondván, hogy a püspök minden megkötöttség nélkül az összes lelkészek közül lesz azontúl választandó.