BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dobrai Gácsi Bálint (?, ? – Nagykároly, 1650 nyara) ref. esperes, 1618-ban még Sárospatakon tanult, majd →rektor volt Beregszászon, ahonnan külföldre menvén, 1622 őszétől az oderafrankfurti, 1623. ápr. 23-ától a franekeri egyetemen gyarapította ismereteit. Hazájába visszajőve, 1631 tavaszán Huszton lelkészkedett, majd mint nagyszőlősi lelkész 1635-től az →ugocsai egyházmegye →esperesi tisztét viselte, 1639-ben Nagyecsedre ment →elsőpapnak, s 1646 első fele után valamikor a →középszolnoki egyházmegyében foglalta el az esperesi állást. Mint már nagykárolyi lelkész halt meg. – Műve: Gyászbeszéd iktári gr. Bethlen Péter felett („Temetési pompa” c. gyűjteményben). (Nagyvárad, 1646.) Gyászverset írt a Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna halálára (1622.).