BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dóczy Gedeon (Miskolc, 1832. nov. 17. – Debrecen 1911. máj. 16.) ref. tanár. Miskolcon tanult. 1844 januárjáig, midőn Sárospatakra ment. Miután az 1854–55. tanévben Lőcsén időzött, a következő tanévben pedig Sárospatakon a gimnáziumra előkészítő osztálynak →köztanítója volt, három évet nevelősködéssel töltött. Majd 1859-től a miskolci ref. leánynevelő intézetnek, 1872-tőt a sárospataki állami tanítóképezdének, 1874-től a debreceni ref. felsőbb leányiskolának volt igazgatója, mely az ő buzgóságának köszönheti magasabb színvonalra emelkedését, úgyhogy 1893-ban tanítóképezdei igazgató lett. 1908-ban nyugalomba lépett. A pedagógiai irodalom terén szorgalmas munkásságot fejtett ki.