BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pécsváradi B. Péter (?, ? Nagyvárad, 1645.) ref. lelkész. Tanult Pápán és valószínűleg Sárospatakon. Külföldre menvén, 1619. ápr. 27-én Marburgban, még ez évben Herbornban, 1621. jan. 23-án Heidelbergben iratkozott be az egyetemre. Visszajővén hazájába, már 1625 tavaszán Nagyváradon lelkészkedett, míg 1634-ben Borosjenőn lett lelkész, s még ez évi jún. 18-án →esperes választotta a →zarándi egyházmegye. 1637 tavaszára visszatért Nagyváradra papnak. – Művei: Felelet →Pázmány Péternek két könyvecskéire, melyeket az szentírásról és az anyaszentegyházról írt. (Debrecenben, 1629.) Halotti prédikáció gr. Bethlen Krisztina felett („Temetési pompa” c. gyűjteményben). (Uo. 1632.) Bizonyosan ő írta Pázmánynak az ő művét 1630-ban cáfoló könyvére is a választ, melyet szintén nem hagyott szó nélkül amaz. Üdvözlő verset írt Nádudvari Szabó Gergelyhez (1619.) és →Szenczi Molnár Alberthez (1621.).