BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Péli Nagy András (Bajka, 1752. – Bajka, 1830. szept. 18.) ref. →segédgondnok. A →barsi egyházmegyének 1790-től haláláig viselte a →gondnoki tisztét. Tagja volt az 1791. évi →budai zsinatnak. – Az egyházi irodalom terén is fellépett a következő műveivel: A tisztelet oltárjának apológiája (A →Deáky Gedeont támadó műre válasz, annak a műve II. kiadása mellett). (Pozsony, 1815.) Az úri szent vacsora kiszolgáltatása alkalmatosságával a reformátusoknál mondani szokott agendában foglalt kérdések módja. (Pest, 1819.) Némely észrevételek… →Márton István ker. moralis katechismusa elüljáró beszédje s nehány állításai iránt. (Uo. 1820.) Felelet egy anonymusnak azon írására, mellyel… Márton István… állításait… védelmezni kívánta. (Uo. 1821.) Egy szó a vallási egyesülést óhajtókhoz. (Esztergom, 1824.) Imát írt még a Mária Lujza (Napóleon felesége) szerencsés szüléséért (1811.).