BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Paulik János (Ipolyszele, 1866. jún. 21. – ?Nyíregyháza, 1939. febr. 3.) ev. lelkész. A gimnáziumot 1877-től 1883-ig Rimaszombatban és 1883-tól 1885-ig Selmecbányán, a teológiát 1889-ben Eperjesen végezte. 1891-ig Aszódon, rövid ideig Körmöcbányán →káplánkodott, 1891 őszén pedig Budapesten lett hitoktató. 1900-ban Nyíregyházára választották lelkésznek. A →tiszai egyházkerület főjegyzőjének, a Magyar Ev. Lelkészegyesület 1918-ban elnökének, 1933-ban tiszteletbeli elnökének választotta. – Szerkesztette az Ev. Családi Lapot (1895. júliusától 1900 szeptemberig). Nagyobb dolgozatai és külön kiadott művei: A halhatatlansági eszme története (Prot. Szle, 1895–96.). Az ágostai hitvallás (Latinból ford. bevezetéssel). (Budapest, 1896.) (II. kiad. 1900.) Luther 95 tétele (Latinból ford. bevezetéssel és magyarázatokkal). (Uo. 1896.) (II. kiad. 1902.) Ezredéves ünnepi egyházi beszéd. (Orosháza, 1896.) Az álpróféták, vagy: Miért nem lesz az ev. ember baptistává? (Uo. 1899.) A válaszúton. (Uo. 1899.) Ev. kis →énekeskönyv. (Uo. 1899.) Miért nincs több eredménye prédikálásunknak? (Uo. 1899.) Aminek az ördög örül. (Uo. 1900.) Miért égette el Luther a pápának és híveinek iratait? (Németből ford.) (Uo. 1900.) Beköszöntő beszéd Nyíregyházán. (Uo. 1901.) Konfirmációi emlékkönyv. (Uo. 1903.) Eszmetöredékek. (Debrecen, 1903.) Egymás terhét hordozzátok! (Uo. 1904.) Az ördög bibliája. (Budapest, 1904.) Passio. (Nyíregyháza, 1904.) (VI. kiad. 1934.) Vallásos nevelés a családban. (Budapest, 1905.) Melanchthon beszéde Luther koporsója felett. (Nagybánya, 1907.) Gerhardt Pál, a kiváló énekköltő. (Nyíregyháza, 1907.) (II. kiad. 1923.) Egyházi beszédek a socialismusról. (Debrecen, 1909.) Mi képesíti egyházunkat arra, hogy Krisztusnak igaz halásza legyen (Németül is). (Uo. 1909.) Az egyház felvirágzásának feltételei (Prédikáció). (Uo. 1909.) Jeruzsálem pusztulása (Josephus Flavius után). (Uo. 1910.) Savonarola beszéde az egyház reformációjáról. (Nagybánya, 1910.) A bűnösök evangéliuma. (Uo. 1913.) Egyházi beszéd Husz János emlékünnepén. (Nagybánya, 1915.) Fénysugarak a sötétben (Három prédikáció). (Uo. 1915.) Határmesgyén (Két reformációi emlékbeszéd). (Uo. 1917.) A hitoktatás reformja. (Nyíregyháza, 1917.) Egymás terhét hordozzátok (Prédikáció). (Uo. 1923.) A feminizmus. (Uo. 1924.) Egy szebb jövendő útjai (Prédikációk). (Uo. 1925.) Isten felé (Prédikációk). (Uo. 1929.)