BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pathai P. Sámuel (Kannási) (Dunapataj, ? – ?, ?1661.) ref. püspök. Debrecenben tanult, hol 1617. máj. l-én →subscribált, de még abban az évben →rektornak ment Laskóra, hol két évet töltött. Külföldön is járt, de nincs tudva, hol. Visszatérve hazájába, Vörösmarton, majd Tolnán rektorkodott, míg 1630-ban lelkész lett Solton, 1634-ben pedig Tolnán. Itt később →esperessé választotta a →tolnai egyházmegye, 1652 márciusában pedig püspökké az →alsódunamelléki egyházkerület. 1653-ban Dunapatajra vitték papnak, ahol azonban 1657-ben kimaradt ebbeli hivatalából. Püspöki tisztét azonban haláláig viselte, mely legkésőbb 1661-ben következett be. – Munkája az a levél, melyet 1647. szept. 10-én →Szilágyi Benjámin Istvánhoz írt az alsódunamelléki és a →baranyai egyházkerület múltjáról, (Közölte Lampe-Ember: Historia ecclesiae ref. in Hungaria. 1728. 661–676. l.) mely rendkívül becses adatokat tartalmaz és fejlett történetírói felfogásról tesz tanúságot.