BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fejes János (Toporc, 1764. júl. 2. – ?, 1823. márc. 16.) ev. vallású törvényszéki ülnök. Tanult Osgyánban, Késmárkon, Pozsonyban, Bécsben, honnan hazajőve, aljegyzőséget vállalt Gömör vármegyében. Ez állásáról 1895-ben lemondván, külföldre ment s ez évi májusban a göttingeni egyetem hallgatói közé lépett. Egy év múlva tért vissza hazájába, hol később törvényszéki ülnöknek választották. 1803-tól →felügyelője volt a →kishonti egyházmegyének, s mint ilyen, egy szűkebb körű, de buzgón dolgozó irodalmi társaságot hozott létre, főként az →egyházmegye papságából, melynek számára 1809-ben egy könyvtárt alapított s ennek nevében évkönyvet adott ki rendszeresen. – Szorgalmas működést fejtett ki irodalmi téren, minek termékei közül egyházi érdekűek: Über das Verhältniss der ev. Gemeinden zu ihren Religionslehrern (→Schmitz János György művére). (Pest, 1804.) (II. kiad. uo. 1804.) (Ellene írt Kaiser Lajos 1805., míg →Wallaszky Pál szintén őt cáfoló műve kéziratban maradt.) Oratio impedimenta salutis evangelicae in Hungaria ab ipsis evangelicis petita sincere recensens. (Lőcse, 1808.) Über die Befugniss des Staats die Religionslehrer für die Moralität des Volks verantwortlich zu machen. (Pest, 1809.) De mundo optimo non optimo (Solennia memoriae anniversariae bibliothecae Kishonthanae evangelicorum… 1812.). Memoria… Matthiae Schuleck (Uo. 1815.) Supremi honores Matthiae Schuleck. (Besztercebánya, 1815.) Mely kellemetes légyen Magyarország azon boldogító javak használatában, melyeket a protestantismus a maga követőinek készített. (Lőcse, 1817.) Aecht weibliche Theilnahme an männlichen Unternehmungen, am Beispiele ungarischer Frauen bei Gründung der ev. Kirche in Ungarn… (Uo. 1817.) De meritis, quae bibliothecae in reformationem contulerunt. (Uo. 1818.)