BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kulcsár György (Alsólendva, ? – Alsólendva, 1577. jún. 11.) prot. lelkész. Kiképeztetése után tanítói, majd lelkészi állást kapott valahol, melyről elűzetvén, szülőföldjére, a Bánffy Miklós védő szárnyai alá vonult. Itt előbb tanító, 1574 tavaszától lelkész volt. – Az egységes protestantizmus szellemében, minden megkülönböztető felekezeti felfogásnak alig kivétel nélkül óvatos mellőzésével, de egy helyen a helvét irány szellemében készült művei a következők: Az halálra való készületről rövid tanulság. (Alsólendva, 1573.) Az ördögnek a poenitentiatartó bűnössel való vetekedéséről (Rhegius Orbán után ford.). (Uo. 1573.) Postilla. (Uo. 1574.) (Még két kiadása van, mindenik Bártfán nyomatott, egyik 1579-ben, a másik 1597-ben.) Naplóját közölte a Tudománytár (1841.).

Irodalom: Eötvös Lajos: K. Gy. két ösmeretlen munkája (Révész Figyelmezője, 1870.), Kulcsár Endre (Abafi Figyelője XXIII.) és Zoványi Jenő: Uo. és „Kisebb dolgozatok…” közt (1910.) róla szóló cikkei.