BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szathmári Paksi Mihály (III.) (Sárospatak, 1745. – Sárospatak, 1773. jún. 24.) ref. tanár, az előbbinek fia. Sárospatakon tanult. Külföldre menvén, 1767. nov. 20-án a baseli, 1770. jún. 15-én az utrechti egyetemen lépett a hallgatók közé. Miután ez utóbbin 1771-ben bölcsészetdoktorságot szerzett, hazatért és →conrector lett Losoncon, majd 1772 októberében tanár Sárospatakon. – Egyházi művei: Dissertatio antirussaviana de habitu religionis christianae ad vitam civilem. (Utrecht, 1770.) Összetört üvegvilág… (Verses gyászbeszéd Darvas Ferencné Wattai Krisztina felett, 1772. máj.). (Pozsony, 1773.)