BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Parádi (1867-ig Pomp) Kálmán (Pest, 1842. ápr. 2. – Kolozsvár, 1902. ápr. 7.) ref. tanár, ki katolikusnak született. Pesten, valamint Szegeden és Temesváron tanult. A piarista rendbe lépvén, előbb teológiát, majd bölcsészetet hallgatott, míg 1866-tól tanár volt. 1871-ben kilépett rendjéből s áttérvén reformátusnak, 1872-ben Kolozsvárra választatott a természetrajz gimn. tanárának. Miután emellett pár évtizeden át viselte az →egyházkerület tanügyi előadói tisztét, 1901-ben nyugalomba vonult. – Kitűnő tanár volt, ki szakirodalmi működése mellett a felekezeti tanügy körébe vágó munkákat is írt.