BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szlavóniai ref. misszió, 1860-ban indult meg éspedig a →belsősomogyi egyházmegye „papi kör”-ének kezdeményezésére. Később (1864.) a →dunamelléki kerület is kiterjesztvén figyelmét a területéhez közelebb eső egyes szlavóniai községekben nagyobb számmal élő ref. egyháztagokra, e misszió egyre fejlődött. Az országos →közalap is segítségére menvén úgy a →dunántúli, mint a dunamelléki kerület ezen ügyének, idővel leányegyházakon kívül több anyaegyház is szerveztetett a misszió területén, melyek azonban jelenleg már nem állanak magyarországi felsőség alatt.