BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szlovák ev. irodalmi társulat a magyarországi szlovákság kebelében 1801-ben alakult, legtöbbnyire ev. lelkészekből →Hamaliár Márton elnöksége alatt és Szepesi Mihály alelnökségével, valamint Palkovics György és →Tablic Bogyoszló titkárságával. Célja volt a szlovák régiségek felkutatása és megőrzése mellett az evangélikus népet építő könyvekkel, iskoláikat tankönyvekkel ellátni, meg a lelkészi pályára készülőket a bibliai szlovák nyelvre jól megtanítani. Evégre 1803-ban egy szlovák tanszéket alapítottak Pozsonyban, melynek költségeihez még a karlócai metropolita is hozzájárult. A tanszéket Palkovics György foglalta el s 1837-ig működött rajta. E tanszék alapítása és néhány könyv kiadása után nemsokára megszűnt a társulat munkássága.