BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szlovenszkói német ev. egyházkerület, 1939-ben alakult meg az ottlevő német ajkú egyházakból, de magában foglalva a magyar ajkú hitfeleket is. – Első püspöke adminisztrátori címmel Scherer bazini lelkész lett.