BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szlovenszkói ref. egyházkerület, 1939-ben próbált megalakulni a →„dunáninneni” kerületből ottmaradt három s a →tiszáninneniből maradt huszonegy egyházból. A részben magyar, részben szlovák ajkúakból álló kerület Böszörményi Sándor homonnai lelkészt választotta püspökévé, de őt nem erősítette meg a kormány.