BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szlovenszkói tiszáninneni ref. egyházkerület, a →tiszáninneni egyházkerületnek Csehszlovákiához csatolt része, melynek →egyházmegyéi: →abaúj-tornai, →alsózempléni, →felsőzempléni, →gömöri és →ungi, összesen 130 anyaegyházzal. 1920 végén indították meg a szervezkedést, mely 1921-ben hajtatott végre. Egyházai huszonegyen kívül 1938-ban rövid időre visszacsatoltatván, 1939-ben megszűnt a különállása, s nem is nyerte azt vissza ismét Csehszlovákiához tartozása után sem, amennyiben egyesült a volt →dunáninneni kerülettel. Jelenleg az egész a következő nyolc egyházmegyéből áll: →pozsonyi, →délnyitrai, →északnyitrai, →besztercebányai, →nyugatkassai, →keletkassai, →nagymihályi, →kaposi. Püspökeinek névsora: →Czinke István rimaszombati l. 1921–1929, →Péter Mihály gálszécsi, rimaszombati l. 1930–1932, Idrányi Barna nagyszalánci l. 1933. márc.–szept., →Magda Sándor csicseri l. 1934–1939.- →Főgondnokai névsora: Lukács Géza 1921–1928, Tornallyay Zoltán 1929–1939.