BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borsodi superintendentia, főleg a XVIII. században gyakran emlegetett neve a →tiszáninneni ref. egyházkerületnek.