BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kreuchel Illés (Strassburg, ? – Selmecbánya, 1666. dec. 5.) ev. tanár. Már magister volt, midőn Magyarországra került, hol eleinte Szepesváralján működött, míg 1646-ban Bártfán, 1649 novemberében Besztercebányán, 1661 júniusában Selmecbányán lett →rektor. – Teol. művei: De traduce animae rationalis… (Lőcse, 1656.) Elenchus argumentorum, quae a traducis hostibus depromi solent (Uo. 1656.) Elenchus argumentorum, quae… adversus unitatem animae humanae in scenam produci solent (Uo. 1657.) Elenchus argumentorum, quae contra animae rationalis propagationem in medium afferri solent. (Trencsén, 1657.) Dissertatio, quae ostendit… non tres, sed unam numero duntaxat animam dari… (Uo. 1657.) De differentia reali fidei salvificae, historicae et miraculosae. (Jena, 1659.) De natura relationum personalium sacro-sanctae trinitatis. (Bártfa, 1660.) De universali Salvatoris nostri passione et satisfactione. (Lőcse, 1663.)