BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kristóf György (Sáromberke, 1878. okt. 2. – *Kolozsvár, 1965. okt. 15.) ref. vallású egyetemi tanár. A gimnáziumot Nagyenyeden, a bölcsészetet Kolozsvárt és Budapesten elvégezvén, ez utóbbi helyen bölcsészetdoktorságot szerzett. 1903-ban tanárrá választották Szászvárosba, majd 1922-ben előadóvá, 1923-ban nyilv. rendes tanárrá neveztetett ki a kolozsvári román tudományegyetemen a magyar irodalom tanszékére. – Dolgozatai közül egyházi érdekűek: A magyar mythológia klassikus eposzainkban (Erdélyi Múzeum, 1904.) A ref. tanárok külföldi tanulmányútja (Prot. Szle., 1908.). Egységes világkép (Uo. 1909.). Adalékok kollégiumunk régebbi történetéhez (Szászvárosi értesítő, 1909.). A szászvárosi ref. Kun-kollégium (Prot. Szle., 1910.). →Kazinczy vallási nézetei (Un, 1912.). →Bethlen Gábor emlékezete (Uo. 1913.). →Szabolcska Mihály vallásos költészete (Uo. 1916.). →Kriza János (Erdélyi Irod. Szle., 1925.). Bethlen Gábor és a magyar irodalom. (Kolozsvár, 1930.) Szabolcska Mihály Erdélyben. (Uo. 1934.) →Péterfi Károly esztétikája. (Uo. 1934.) Kiadta bevezetéssel ellátva „II. Apafi Mihály magános könyörgései”-t (1930.).