BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Krestyánszki Jób (Freybergi) álnév alatt adott ki egy magyarországi prot. író „Kurtze Nachricht entgegengesetzt dem lugenhaften Bericht… Johannes Lapsánszki…” c. alatt cáfolatot a címben megnevezett érseki titkárnak „Extractus brevis et verus…” c. alatt Nagyszombatban 1675-ben megjelent munkájára, mely német fordításban aztán legalább hatszor napvilágot látott, lázadás vádjával illetve a pozsonyi →delegatum judicium elé idézett prot. lelkészeket, s nem vallásuk, hanem amiattinak tüntetve föl üldöztetésüket. A „keresztyén Jób” ezzel az állítással száll szembe ugyancsak több ízben közre bocsátott művében, mely először 1675-ben került a közönség elé. 1683-i kiadásában, melyben saját műve szövegével párhuzamosan közli az ellenfele művéét is, közzé tette a →Bársony György „Veritas toti mundo declarata” c. műve ellen írt „Ausführliche Antwort auf die verlarvte Wahrheit…” c. cáfolatát is, éppenúgy annak párhuzamosan közlött német fordításával.