BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kresling János (Buda, ? – Selmecbánya, 1549. eleje) magyarországi reformátor. A bécsi egyetemre 1509-ben iratkozott be és 1515-ben magisterséget szerzett rajta. 1523-ban Körmöcbányán, 1524-ben Budán kapott lelkészi hivatalt. Innen 1525 elején kirándult a bányavárosokba a reformáció elveit hirdetni, amiért fogságba került, melyből csak 1526 elején szabadult ki. Rövidesen ismét Körmöcbányán lett lelkész, ahonnan pár év múltán Jägerndorfba (Szilézia) távozott. 1536-ban vagy 1537-ben visszatért Magyarországra s ekkor Korponán, 1541 nyarán Selmecbányán foglalta el a →plébánosi állást. – Még róm. kat. korában írt egy Oratiót György bécsi püspökhöz intézve (Bécs, 1515.).