BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Domján István (Torda, 1863. jan. l. – Sepsiszentgyörgy, 1902. szept. 28.) ref. tanár. Tordán tanult az elemi iskolában s a gimnázium első három osztályában. A többit 1881-ben Kolozsvárt végezte, ahol azután kilenc szemeszteren bölcsészhallgató volt. 1886-ban segéd-, 1887-ben helyettes, 1889-ben rendes tanára lett a sepsiszentgyörgyi gimnáziumnak. 1902. szept. l-én nyugalomba lépett. – Egyházi vonatkozású művei: Kemény János fejedelemsége (Értesítő, 1889.). Kemény János fejedelem. (Sepsiszentgyörgy, 1890.) A sepsiszentgyörgyi… ev. ref. Székely–Mikó-kollégium alapításának története. (Uo. 1892.) A sepsiszentgyörgyi… ev. ref. Székely–Mikó-kollégium története (2 k.). (Uo. 1893. és 1898.) →Cserei Mihály, a kálvinista (Erdélyi Múzeum, 1894.)

Irodalom: Péter Mózes: Emlékbeszéd (Sepsiszentgyörgyi értesítő, 1903.).