BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Röser Jakab (Sondershausen, [Németország], 1641. szept. 21. – ?Quedlinburg, 1689. nov. 6.) ev. tanár. Mint magister 1668 végén került Eperjesre tanárnak, s innen 1670 őszén Lőcsére ment rektornak. 1672 májusában papnak hívták hazájába Quedlinburgba, hol 1685-ben →esperes lett. – Így mindössze négy évet töltött Magyarországon, ezalatt a következő egyházi érdekű művei jelenvén meg: De translatione imperii assyriaci seu babylonici ad persas. (Lőcse, 1670.) Conclusiones de scriptura sacra… ad disputandum publice propositae. (Uo. 1671.) Üdvözlő verseket írt Bayer Jánoshoz és Pomarius Máriához (1672.).