BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ruber-féle kánonok (Canones Ruberiani), a →Tasnádi Ruber Mihály erdélyi ref. püspök által összeállított negyvennégy cikkből álló szabályzat, melyet 1606-ban fogadott el az erdélyi közzsinat. Közölve magyar kivonatban →Szilágyi István (Révész Figyelmezője, 1872.), latinul →Bod Péter (Historia hungarorum ecclesiastica II. k. 382–387. l.).