BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hunyadi ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben (régebben →dévai, →vajdahunyadi, majd →vajdahunyad-zarándi névvel), kezdettől fogva létezett, s 1600 után 37, a XVIII. század közepén 27, végén 29. 1840-ben 25, 1885-ben a korábban ev. felsőbbség alatt állott Tordos bekebelezése után 21, majd Szászvárosnak püspöki vizsgálat alól egyházmegyei kötelékbe való vétele is hozzájárulván a szaporodáshoz, az első világháború előtt 29 anyaegyháza volt, majd 32 lett, mindannyi Hunyad vármegye területén, de három anyaegyháza a vármegye legészakibb részén régebben Zaránd vármegyéhez tartozott. Egyházainak hézagos történetét az 1863-i egyházkerületi Névkönyv közölte. – →Esperesei közül a következők ismeretesek: Császár István vajdahunyadi l. 1620. k., →Dézsi István dévai l. (1622. máj.). →Uzoni Jankó Boldizsár dévai l. (1634 eleje) 1648-ig, Solti János dévai l. 1648–1658, →Szentgyörgyi Dávid dévai l. 1663–1667, Komáromi András dévai l. 1671-ig, Szentgyörgyi Dávid dévai l. 1671-től, Szentgyörgyi K. Mihály dévai l. 1681-ig, Körtvélyesi György vajdahunyadi, dévai l. (1685. márc.), Békési István, Jenei P. Sámuel vajdahunyadi, dévai l. (1702.) (1707. ápr.), Váraljai István vajdahunyadi l. (1712.), →Solymosi Nagy Mihály dévai l. 1713–1715, Keresztúri Péter vajdahunyadi l. 1715–1731, Décsi János alpestesi l. 1731-től →Sövényfalvi Zsigmond dévai l. 1738-ig, Zilahi Pál lozsádi l. 1738–1755, Lisznyai Ince Ferenc dévai l. 1755–1771, Herepei István alpestesi l. 1771–1780, Lisznyai Ince István dévai l. 1780–1789, Csegöldi András rákosdi l. 1789–1806, Soldos Márton kémendi l. (1806-ig helyettes) 1806–1807, Kolozsvári Zsigmond alpestesi l. 1807–1815, Baló József algyógyi l. 1817-ig, Németi Ferenc marosillyei, nagyrápolti l. 1825-ig, Salamon István dévai l. 1825–1843, Király Imre nagyrápolti l. 1843–1855, Jakab Benjámin hátszegi l. 1855–1870 (helyettes – Baló Benjámin dévai l. 1866–1869), →Dáné István szászvárosi l. (1859-től helyettes) 1870–1875, Bartha Lajos dévai, tordosi l. 1875–1906, Jánó Albert hátszegi l. 1906–1915, Kovács Lajos marosillyei, brádi, petrozsényi l. 1915–1928, Baczó Lajos petrillai l. 1928–19.., László Zoltán…