BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hunyadi ev. egyházmegye, az erdélyi magyar ev. egyházkerületben. 1559-ből ismert →esperesének, Károlyi Boldi Sebestyén szászvárosi lelkésznek aligha várta meg a halálát a helvét irányhoz való áttérésével.