BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Duchon Flórián (Mossóc, 1559. körül, – Németlipcse, 1629.) ev. esperes. Honi tanulása után külföldön is gyarapította ismereteit. Hazatérvén, 1599-ben Liptószentmárián, 1603-ban pedig már Trencsénben lelkészkedett, ahol egyszersmind az →alsótrencséni egyházmegye →esperesi tisztét is vitte. Ám innen 1607-ben eltávozott Bazinba, míg 1611 őszén Nemsóba, 1612 júniusában Rózsahegyre, 1621-ben Németlipcsére ment lelkésznek. Itt még ebben az évben szintén esperessé választotta a →liptói egyházmegye. Műve: Antithesis veteris et novae ecclesiae ac doctrinae christo-lutheranae et apostolicae ac novae romanae. (Bártfa, 1628.) – Üdvözlő verset írt Mokoschinus Lénárthoz (1599.).