BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dubravius Dániel (Zsolna, 1595. okt. 15 – ?Szenic, 1655. febr. 7.) ev. püspök. Zsolnán kezdte iskoláit. Még Olmützben, újra Zsolnán, Galgócon, Sopronban, Kőszegen, Németprónán és Biccsén tanult. Azután Wittenbergbe ment, hol 1618. okt. 3-án iratkozott be az egyetemre. A következő évben visszatérve, előbb Biccsén segédtanár, azután Breznóbányán, Trencsénben, 1625-től Bánban →rektor volt. 1628-ban lelkésznek ment Motesicre, ahonnan 1633-ban Túrócszentmártonba, majd Szenicre választották meg. Innen 1638-ban hite miatt elűzetvén, udvari pap lett Peredméren, míg 1639-től Záturcson, 1641-től pedig ismét Szenicen működött s viselte egyszersmind a →berencsi egyházmegye →esperesi tisztségét is. Végül 1648. jún. 9-én püspökévé tette a →bajmóci egyházkerület. – Egy 1635. évi tótprónai zsinat megbízásából →Kalinka Joachimmal együtt valami latin „tractatust” írt liturgikai tartalommal, melyet →Krmann Dániel felvett vagy felhasznált a maga agendájába. Kiadta a Hoe-féle „Evangelisches Handbuch”-nak cseh fordítását bevezetéssel ellátva (1650.), respondeált egy logikai tárgyú disputation (1619.) s üdvözlő verset írt →Lani Zakariáshoz (1619.)