BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dudich (Dudith) András (Buda, 1533. – Boroszló, 1589. febr. 3.) róm. kat. püspökből lett prot. tudós. Tanult Boroszlóban, Padovában és Párizsban. 1561-ben tinnini, 1562-ben csanádi, 1563-ban pécsi püspök lett. 1562-ben részt vett a tridenti zsinaton, hol a két szín alatti úrvacsorázásnak és a papok nősülésének megengedése mellett küzdött. Miksa király 1565-ben követül küldte a lengyel udvarhoz. Itt 1567-ben megnősült, amivel roppant haragját vonta magára Rómának. Ekkor aztán a protestantizmushoz csatlakozott, de egyik prot. felekezetnek sem lett hívévé, kijelentvén, hogy a vallás mindenkinek egyéni dolga. Általában a vallási türelmesség volt a legfőbb elve. Lengyelországból 1579-ben Boroszlóba költözött, ahol meg is halt. – Egyházi érdekű művei azok a beszédek, melyeket a tridenti zsinaton tartott, továbbá „Vita Reginaldi Poli card.” (Velence, 1563.), mely név n. jelent meg. Themistiosnak a vallásszabadságról szóló görög beszédét latinra fordította. Levelei közül a Bezához, Socinushoz, →Melius Péterhez, →Károlyi Péterhez stb. írottak maradtak fenn.

Irodalom: Reuter (1610.), Schwarz Gottfried (1743.), Stieff (1756.), róla írt művei, továbbá Frankl Vilmos: A magyar főpapok a tridenti zsinaton (1863.), Hegedűs István: Themistios és Dudith András (1901.) Costil: A. D. humaniste hongrois (1935.), Faludi János: D. A. és a francia humanisták (1928.).