BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dunajeci ev. egyházmegye, az egykori →szepességi apró →egyházmegyék egyike, mely kezdettől fogva létezett, mégpedig mint ama kettő közül az egyik, melyek nem magyarországi püspökséghez tartoztak, de azért rájuk is kiterjedt a szepesi prépost hatásköre. Mintegy tíz egyházból állott a Dunajec mentén. 1640-ben szűnt meg az →ellenreformáció folytán, az ekkor katolikussá lett Palocsai Horváth testvérek földesúri hatalmának erőszakos kihasználása következtében. →Esperesei sorából mindössze a Stubnyai Márton nedeci l. (1614.) neve ismeretes.