BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Helytartótanács (A), mely az 1722–23. évi országgyűlés törvényei alapján 1724. jan. 1-én kezdte meg Magyarországon kormányzását, a prot. egyházakkal szemben állandóan ellenségesen viselkedett, s e téren az képezte fő gondját, hogy biztosítsa és megerősítse a katolikus egyház egyeduralmát. Így teljesen betöltötte azt a hivatását, amit gr. Erdődy Gábor egri püspök szánt neki szervezésekor, hogy ti. „flagellum haereticorum” legyen. A felelős kormány felállításával 1848-ban megszűnt, de 1849-től ismét működött 1867-ig. – Mindkét prot. egyház tartott mellette →ágenst, a református már 1737-től.