BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zubek János (Trencsén, 1745. aug. 2. – ?, 1825. febr. 18.) ev. lelkész. Trencsénben végezte tanulmányainak egy részét. Miután már 1780-tól lelkészkedett valahol, szülővárosában lett lelkész, és mint ilyen, 1785-től →esperesi tisztet is vitt a →trencséni egyházmegyében egészen 1821-ig, midőn lemondott ez utóbbi hivatalról. – Művei, melyek mind szlovák nyelvűek: Gyászbeszéd az Úrban elhunytak üdvösségéért. (Trencsén, 1794.) Temetési →énekeskönyv. (Uo. 1800.) Prédikáció az alattvalók kötelességeiről. (Pozsony, 1805.) Prédikáció a Ferenc és Napóleon közötti békekötés örömünnepén. (Uo. 1807.) Gyászbeszéd Bogády János felett. (Uo. 1807.) Prédikáció a reformáció háromszáz éves jubilaeumán. (Uo. 1818.)