BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zrínyi György (?, 1549. ápr. 13. – Vép, 1603. máj. 4.) prot. vallású főúr, a szintén prot. szigetvári hősnek, Miklósnak legidősebb fia. 1570-től a kegyetlenségig menő erélyt fejtett ki a protestantizmus terjesztésében. A róm. kat. papokat nem tűrte meg birtokain, sem Horvátországban, sem a Muraközben. Ő alkalmazta lelkészül Belicán azt a →Bucsics Mihályt, ki több közérdekű munkával ajándékozta meg a horvát prot. irodalmat. A Muraközben 1580-ra általában uralomra juttatta a protestantizmust. A dunántúli vidékeken másutt is tevékenyen közreműködött annak, sőt az évszázad vége felé már a helvét iránynak a javára. Állandóan támogatta előbb a Hoffhalter Rudolf, majd a Manlius János nyomdáját is.

Irodalom: Tarczay Erzsébet: A reformáció Horvát-Szlavonországban (1930.).