BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pap István (Vámosi) (Ságvár, 1790. szept. 24. – Nemesvámos, 1864. júl. l.) ref. lelkész. Tanult 1802-től 1813-ig Pápán, hol azután harmadfél évig →köztanító s emellett egy évig →senior is volt. 1816-ban külföldre ment s ápr. 27-én Marburgban iratkozott be az egyetemre. A következő évben visszajővén, egyévi →káplánkodás után Vilonyán, 1829-ben Nemesvámoson lett lelkész. A →veszprémi egyházmegyének →esperesi tisztét is viselte 1848-tól 1850-ig. – Lankadatlan írói működésével alapos bölcsészeti és teológiai képzettségének adta tanújeleit. Egy természettani művének kinyomatását nem engedélyezte a cenzúra. – Megjelent művei: Vallási egyesülés ideája s ezen idea realisáltatásának eszközei (Név n.). (Veszprém, 1823.) (Ez a nagy port felvert könyv a hírnévvel együtt sok kellemetlenséget is szerzett neki úgy a világi hatóságok, mint egyházi felsőségei részéről.) Könyörgések és egyházi beszédek a kolera kitörésekor. (Uo. 1831.) Közönséges halotti prédikációk. (Uo. 1833.) Különös halotti prédikációk. (Pest, 1836.) Különbféle prédikációk s… imádságok egy egész esztendőre (5 f.). (Veszprém, 1839–40.) Egyházi beszédek és imádságok a lelkipásztoroknak kathedrai tanításokon kívüli foglalatosságaiban (2 k.). (Pápa, 1840–48.) Templomban mondandó köznapi imádságok (2 k.). (Uo. 1840.) (II. bőv. kiad. „Egyházi imák köznapokra” c. alatt, Veszprém, 1853.) Isten szava a tűzi veszedelemben. (Veszprém, 1841.) Szózat (Az egyházi képviseleti rendszer érdekében). (Pest, 1845.) Templomban mondandó innepi imádságok (2 r.). (Veszprém, 1846.) Prot. katechismusi tanítások. (Kecskemét, 1848.) (II. kiad. „A ker. vallás” c. alatt Vári Szabó Sámuel által kiadva 1879.) Természet temploma (Beszédek és imák, 2 k.). (Veszprém, 1852.) Lelkész a koporsónál (2 k.). (Uo. 1853.) Templomi szónoklatok… imákkal (2 k.). (Uo. 1854–55.) Istennel társalgás imákban. (Pest, 1856.) (II. kiad. 1868.) Ellenbírálat →Filó Lajos… úrnak a Vallási egyesülés ideájára tett bírálatára (Sp. Füz. 1861.) – továbbá Somogyi Gedeon felett tartott gyászbeszéde (1821.). Az ő beszédeiből van átdolgozva Szikszay Gyula róm. kat. papnak „A fegyházi lelkész erkölcsi beszédei” c. kiadványa (Budapest, 1874.).