BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tekus János Mihály (Pozsony, 1764. dec. 17. Brünn, 1813. dec. 8.) ev. lelkész. Pozsonyban tanult. Külföldön is járt, s 1785-től a göttingeni, 1787 tavaszától a jenai egyetemen volt hallgató. Hazájába visszajővén, 1788-ban →subrector lett Pozsonyban, ahonnan 1802-ben Brünnbe hívták lelkésznek. – Egyházi művei: Doctrina christiana, velut: Institutio felicitatis consequendae (Dietrich) után németből). (Pozsony, 1794.) (III. kiad. 1818.) Kurze Geschichte der ev. luth. Kirche in Ungarn… (Név n.). (Göttingen, 1794.) Rede über die christliche Theilnahme an den Angelegenheiten des Vaterlandes. (Brünn, 1809.) Kiadta →Werner János Jakabnak „Auserlesene Predigten” c. munkáját (1794.). Kéziratban is maradtak egyháztörténeti érdekű följegyzései.