BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Serpilius Keresztély (Sopron, 1672. aug. 15. – Sopron, 1714. aug. 20. ev. lelkész, az előbbinek atyja, ifj. Jánosnak fia. Sopronban végezte tanulmányait, míg 1691-től Lipcsében, 1693-tól Hamburgban, 1695-től Kielben, majd Greifswaldban gyarapította ismereteit. Miután ez utóbbi helyen 1696-ban magisterséget szerzett, 1697-ben modori, 1708-ban pedig soproni lelkész lett. Ellensége volt a pietizmusnak. – Művei: Dass dem… Herrn J. F. Mayern auf seine an die studiosos theologiae… geschriebene Vorrede Hr. A. H. Francke kein gottseliges kluges Wort… wird gezeiget… (Hamburg, 1695.) Biblischer Lebens-Catechismus. (Lipcse, 1703.) Das Muster einer rechten Neustetterin (Gyászbeszéd). (Hely n. 1707.) Religio medici vere christiani (Német gyászbeszéd Löw András felett). (Regensburg, 1710.) Die Göttliche Käfer-Strafe (Prédikáció). (Uo. 1713.) Fragstücke für die, die zum heiligen Abendmahl gehen wollen. (Uo. 1714.) (Bővítve újra kiadta fia, S. Sámuel Vilmos, Pozsony, 1748.) Respondens volt a „Nimiam lenitatem Philippi Melanchthonis haereses promoventem propriamque prodentem” (1695.) kifejtése alkalmával. – A felette Meissner Mihálytól és →Deccard János Kristóftól tartott beszédek szintén megjelentek.