BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sztromszky Ferenc Sámuel (Bazin, 1792. júl. 12. – Pozsony, 1861. júl. 20.) ev. püspök. Bazinban tanult 1804-ig. Ekkor Győrbe, majd Pozsonyba ment tanulmányai folytatására, melyeknek bevégezése után nevelősködéssel töltött pár évet. 1815-ben a tübingeni egyetemnek lépett a hallgatói közé. Két év múltával →káplán lett Brünnben, 1819-ben diakónus Lembergben, 1823-ban lelkész a sziléziai Hillersdorfban. 1827-ben tért vissza hazájába, amikor is Rajkára választották lelkésznek. Innen 1829-ben Pozsonyba hívták papnak, hol 1835-ben püspökké választotta a →dunáninneni egyházkerület, 1845-ben pedig egyúttal →esperes a →pozsonyvárosi egyházmegye. Püspöksége első éveiben többfelé végzett egyházlátogatást. Az abszolút kormány 1850-ben felfüggesztette ezektől a hivatalaitól s csak 1860-ban nyerte vissza azokat, de már a következő évben lemondott róluk, kevéssel halála előtt. – Művei: Festpredigten gehalten… zu Hillersdorf. (Brünn, 1828.) Predigt am Gedächtnisstage der Feuerbrunst in dem Markte Rackendorf. (Pozsony, 1828.) Antrittspredigt… (Uo. 1829.) Ein frommes Herz ist das beste Opfer der Weihe (Prédikáció az oroszvári új imaház fölszentelésekor). (Uo. 1829.) Traurede bei der feierlichen Vermählung des F. Ullinger mit Luisa Blasko… (Uo. 1830.) Uns ist bange, aber wir verzagen nicht (Prédikáció). (Uo. 1831.) Die würdige Freude über die Rettung… unsers… jüngeren Königs. (Uo. 1832.) Weiherede bei der feierlichen Einsegnung des Ehejubelpaares, des S. P. Weber und C. Weber geb. Limberger. (Uo. 1833.) Häusliches Glück (Prédikáció). (Uo. 1834.) Christliche Vaterlandsliebe (I. Ferenc születésnapján). (Uo. 1834.) Der Werth und der Segen wohleingerichteter Armen-Anstalten (Prédikáció). (Uo. 1835.) Német prédikáció a pesti egyház ötvenéves jubileumán („Predigten…” c. füzetben). (Pest, 1837.) Weihe-Reden bei kirchlicher Einsegnung der neuen Orgel… (Pozsony. 1839.) Jesus Christus in den Tagen seiner irdischen Vollendung. (Uo. 1840.) Rede bei der religiösen Weihe des neuen Altarbildes… (Uo. 1842.) Predigt am religiösen Doppelfeste der fünfzigjährigen Amtsjubelfeier und der glücklichen Genesung des… Reichspalatin. (Uo. 1847.) Feier der Grundsteinlegung an dem neuerbauten Lycealgebäude… (Uo. 1855.) – úgyszintén az I. Ferenc (1835.) és br. Prónay Sándor (1839.) emlékére. a Luther halálának háromszáz éves fordulóján (1846.) és br. Jeszenák János felett (1835.) tartott beszédei.

Irodalom: Csecsetka Sámuel: Sz. F. S. ev. püspök életrajza (Házi Kincstár, 1861.).