BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Redmeci T. János (?, ? – ?, ?) ref. lelkész. Valószínűleg valamelyik Regmecen (Alsó- vagy Felső-) született. Debrecenben tanult, hol 1605. máj. 2-án lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. 1608-ban →rektor volt Zemplén városában. Majd 1612 őszétől 1616 tájáig Szilvásújfaluban lelkészkedett, azontúl ismeretlen helyen. 1622-ben még élt. – Műve: Az Felséges →Bethlen Gábornak… ötrendbeli… jótéteményéről… könyvecske. (Kassa, 1622.) Panegyricust írt Homonnai Drugeth Bálintról (1608.) és gyászverset Ecsedi Báthory István halálára (1605.).