BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rédei (előbb Ritter) Károly (Orosháza, 1872. nov. l. – ?, ?) ev. lelkész. Elemi iskolába Orosházán és Kőszegen járt, a középiskolai osztályokba Pozsonyban, Békéscsabán, Újverbászon és Szarvason. A teológiát 1891-től 1895-ig Pozsonyban végezte. Ezután →káplán volt Tiszaföldváron, 1896 márciusától lelkész Pusztaföldváron, 1910 októberétől Nagykárolyban. 1935-től →alesperese volt az →„ötvárosi” egy-házmegyének. 1942-ben nyugalomba lépett. – Művei: Hasonlatok a kátéhoz (Scheller után ford.). (Orosháza, 1905.) Pál apostolnak Filemonhoz írott levele (Harms után ford.). (Uo. 1905.) Szent János evangelista élete. (Uo. 1905.) A magvetőről szóló példázat (Prédikáció). (Szekszárd, 1905.) Az apostoli hitvallás (Magyarázat Harms után). (Orosháza, 1907.) Bibliai történetek (Tankönyv). (Uo. 1907.) Bibliaismertetés (Tankönyv). (Uo. 1907.) A ker. anyaszentegyház története (Tankönyv). (Uo. 1907.) A pogányok megtérítésének nagy és fenséges tana (Prédikáció). (Uo. 1908.) Jövel Uram Jézus! (Adventi prédikációk Siedel után). (Uo. 1908.) Íme, az Istennek ama báránya! (Böjti prédikációk Siedel után). (Uo. 1908.) Húsvéti szentbeszéd (Gerok után ford.). (Uo. 1910.) Keresztelési beszéd a nagybányai templomszentelésen. (Nagybánya, 1912.) Hű mindhalálig. (Nagykároly, 1912.) Főgimnáziumi tanár özvegye felett. (Uo. 1916.) Nemzetünk megújulása (Gyámintézeti prédikáció). (Uo. 1916.) Mit köszönhetünk az áldott reformációnak (Prédikáció). (Uo. 1917.) A harangokról. (Uo. 1923.) Emlékkönyv (Siedel után ford.). (Uo. 1925.) Lapokba is sokat írt, egy párat szerkesztett is.